Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

 1. Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak szolgáltatásairól és gyűjteményéről.
 2. Hagyományos és számítógépes katalógusok használatának biztosítása.
 3. A kölcsönzőtérben, az olvasóteremben és a helyismereti gyűjteményben található dokumentumok helyben használata
 4. Könyvtári rendezvények.

 

Kölcsönzés

 1. Egy alkalommal 10 könyv, 3-3 nem hagyományos dokumentum (CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM) kölcsönözhető összesen maximum 20 db.
 2. A kölcsönzés időtartama könyveknél 35 nap, nem hagyományos dokumentumoknál 4 nap.
 3. A kapott nyugtáról a dokumentum szerzője, címe, a lejárat napja és az olvasójegy érvényessége leolvasható.
 4. A kölcsönzés 3 alkalommal meghosszabbítható, kivéve ha az adott dokumentumot időközben más olvasó is kérte, illetve előjegyezte.
 5. Új dokumentum csak akkor kölcsönözhető, ha az adott olvasónak a könyvtárban nincs tartozása.
 6. A könyvtár bizonyos állományrészei elsősorban helyben, az olvasóteremben használhatók.
 7. Az előjegyzés és a hosszabbítás kérhető telefonon vagy e-mailben 14 éven felülieknek a telekie@mail.dkvk.hu, 14 éven aluliaknak a timcsi@mail.dkvk.hu, az 1. Sz. Fiókkönyvtár dokumentumaira a fiok@mail.dkvk.hu címen.

 

Időszaki kiadványok, olvasótermi dokumentumok kölcsönzése

 1. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány dokumentumai indokolt esetben (pl. vizsgára készülés) délutántól a következő nyitvatartási nap délelőttjéig kölcsönözhetők. A katalógusban ezeknek a dokumentumoknak az “Éjszakára kölcsönözhető” kifejezés szerepel. Egy alkalommal legfeljebb 6 kézikönyvtári dokumentum vihető el, és a kölcsönzés legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható.
 2. Az időszaki kiadványok visszamenőleges számai és évfolyamai csak hétvégére kölcsönözhetők egyedi nyilvántartás szerint.

 

Raktáron lévő állomány kölcsönzése

 1. Az olvasóteremben elhelyezett kézikönyvtári állomány dokumentumai indokolt esetben (pl. vizsgára készülés) délutántól a következő nyitvatartási nap délelőttjéig kölcsönözhetők. A katalógusban ezeknek a dokumentumoknak az “Éjszakára kölcsönözhető” kifejezés szerepel. Egy alkalommal legfeljebb 6 kézikönyvtári dokumentum vihető el, és a kölcsönzés legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható.
 2. Az időszaki kiadványok visszamenőleges számai és évfolyamai csak hétvégére kölcsönözhetők egyedi nyilvántartás szerint.

 

Előjegyzés

 1. Az olvasó kérésére az új könyveket, illetve a kölcsönzésben kint lévő dokumentumokat előjegyezzük. Az előjegyzés és a hosszabbítás kérhető telefonon vagy e-mailben is a telekie@mail.dkvk.hu címen. Az előjegyzést az olvasó az online olvasószolgálatos felületen önállóan is kezdeményezheti. Az előjegyzést fél évig tartjuk nyilván. A dokumentum megérkezésekor az olvasót e-mailben vagy posai úton értesítjük, s a dokumentumot részére két hétig (az online szolgáltatás keretében lefoglalt dokumentumokat egy hétig) félretesszük.
 2. Az egyszerre előjegyezhető könyvek száma 10 darab lehet.

 

Foglalás

 1. A könyvtárban aktuálisan bent lévő és kölcsönözhető dokumentumokra kölcsönzési igényt, vagyis FOGLALÁST lehet bejelenteni az online olvasószolgálati modul használatával.
 2. Egyszerre legfeljebb 3 dokumentumot lehet lefoglalni. A foglalás bejelölése után általában 24 órán belül visszajelzést és e-mailt is küldünk a teljesítésről, ezt követően lehet a dokumentu­mért személyesen eljönni. Esetenként a raktárban tárolt dokumentumok beérkezéséig több nap is eltelhet. Mindenről részletes tájékoztatást kapnak az Olvasói állapot modulon keresztül. A do­kumentumot az olvasó részére 7 napig tesszük félre, ezt követően a kérést minden további érte­sítés nélkül töröljük.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóink­nak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használ­hassa­nak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó doku­mentu­mokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Doku­mentum­ellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó téríti meg. Könyvtárközi köl­csönzési igényt a kölcsönző tájékoztató könyvtárosnak kell bejelenteni.
 2. Könyvtárközi kéréseket könyvtárunk is teljesít, ha nincs előjegyzés a kért műre. A kölcsön­zési idő 1 hónap, nem hagyományos dokumentumoknál 2 hét.
 3. Korlátozás: olvasótermi állomány, időszaki kiadvány, helyismereti dokumentum eredetiben csak igazgatói engedéllyel kölcsönözhető. Nem hagyományos dokumentumok (CD, CD-ROM, DVD) csak egyedi elbírálás alapján igazgatói engedéllyel kölcsönözhetők.
 4. Másolat küldésekor a mindenkori másolási és postaköltséget számítjuk fel.

 

Számítógépes szolgáltatások

 1. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár az eMagyarország hálózat tagjaként számítógép-használatot és internet hozzáférést biztosít látogatóinak. eMagyarország Pont ID számunk: 1074.
 2. A számítógépes szolgáltatásokat előzetes bejelentkezés után a gyermek- és felnőtt részlegben a használati szabályzat és a díjszabás feltételei szerint lehet igénybe venni.
 3. Az elektronikus közszolgáltatások használatához e-tanácsadó (információs társadalmi tanácsadó) segítségét is igénybe vehetik.
 4. Az intézményben és közvetlen környezetében munkaidőben KFVK néven nyilvános és ingyenes Wi-Fi kapcsolat (vezeték nélküli internet) működik amelyet arra alkalmas számítástechnikai készülékkel bárki igénybe vehet.

 

Elektronikus adattárak

 1. NAVA
  A Nemzeti Audiovizuális Archívum segítségével a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívumot érheti el intézményünkben. A NAVA gyűjti, tárolja, feldolgozza és az így létrejött adatbázisban keresési- és megtekintési lehetőséget biztosít az érdeklődők számára a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók műsorai… Filmek, híradók és sok egyéb érdekes műsor nézhető meg ingyenesen, mert könyvtárunk NAVA-pont.
 2. ADT
  Arcanum Digitális Adattár…

 

Irodai szolgáltatások

 1. Fénymásolás, nyomtatás, faxküldés.
 2. A könyvtár látogatóinak kérésére könyvtári írásos-nyomtatásos dokumentumokról, szövegrészekről, cikkekről, ábrákról, táblázatokról másolatot is készítünk a könyvtár nyitvatartási idejében (figyelembe véve a szerzői jogi rendelkezéseket).